Incident:

Brand in P-Garage

Play button

Uitdagingen

Team

Klik op de rol voor meer informatie

Materieel

Faq

HOEVEEL LITER WATER SPUIT EEN BLUSROBOT?

Bij voldoende wateraanvoer is dat ongeveer 2400 liter water
per minuut.

WAT IS DE MEEST VEILIGE PLAATS IN EEN PARKEERGARAGE OM JE ELEKTRISCHE AUTO TE STALLEN?

Zo dicht mogelijk bij de uitgang.

WAT KAN ER VOOR ZORGEN DAT EEN ACCU TOT ONTBRANDING KOMT?

Het kan het gevolg zijn van een ontwerp of productiefout,
maar ook externe factoren zoals verhitting van buitenaf,
het verkeerd gebruiken ervan of blootstelling aan (extreme)
omstandigheden zoals een beschadiging door een botsing.

Wordt iedere brand in een parkeergarage op dezelfde manier geblust?

Nee, iedere brand is anders. Ook de manier van blussen, de inzet van personeel en materieel verschilt per brand en per regio. Dit is een voorbeeld.

Het gedrag van mensen kan van invloed zijn op de inzet. Burgers zijn geneigd hun voertuig nog weg te willen halen, en worden soms boos als dat om veiligheidsredenen niet kan.

Terug naar incidenten