Incident:

Industrie­brand

Play button

Uitdagingen

Team

Klik op de rol voor meer informatie

Materieel

Faq

HOE LANG DUURT EEN DIENST VAN BRANDWEERLIEDEN?

Binnen de Nederlandse brandweer kennen we zowel repressief personeel met een beroeps- als met een vrijwillige aanstelling. Een repressieve beroepsmedewerker werkt in principe in ploegen met diensten van 24 uur. Na een 24-uursdienst komt een nieuwe ploeg op om de dienst over te nemen.

De maximale duur van een inzet is niet bepaald. Bij bijvoorbeeld intensieve of lange brandweerinzetten wordt zorggedragen voor aflossing van personeel. Dit houdt in dat nog niet ingezet personeel de werkzaamheden overneemt, zodat de ingezette eenheden de gelegenheid hebben om te rusten. Aflossing is altijd afhankelijk van factoren, zoals weersinvloeden, incidenttype en omvang.

HOE REGEL JE INZET VAN BRANDWEER UIT BUURGEMEENTEN?

Gemeenten binnen een veiligheidsregio bundelen hun krachten, waarbij onder meer de brandweerzorg aan de veiligheidsregio is overgedragen. De brandweer maakt dus deel uit van een veiligheidsregio. Door op regionaal niveau samen te werken is het mogelijk om als organisatie efficiënter en effectiever te functioneren. Hierbij wordt de inzet van brandweereenheden binnen de veiligheidsregio niet beperkt tot gemeentegrenzen.

Daarnaast kan een veiligheidsregio met omliggende veiligheidsregio’s afspraken maken, waardoor brandweereenheden ook buiten de grenzen van de veiligheidsregio worden gealarmeerd. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk hulp in nood te kunnen bieden.

Bij grootschalige incidenten kan een veiligheidsregio ook om interregionale bijstand vragen. Hierbij wordt in pelotonsverband de hulp van andere veiligheidsregio’s gevraagd om het incident te kunnen bestrijden. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum treedt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid op als centraal loket.

WIE BEPAALT / WANNEER WORDT BEPAALD DAT ER EEN NL-ALERT UIT MOET?

Namens de burgemeesters binnen een veiligheidsregio is de brandweerorganisatie gemandateerd om een NL-alert in te zetten. Dit middel kan worden ingezet voor het waarschuwen van de bevolking bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Binnen de brandweer wordt de toepassing van een NL-alert per incident, waarbij sprake is van een effectgebied, op officiersniveau afgewogen. Hierbij wordt op basis van de dan beschikbare informatie een inschatting van het gevaar voor de omgeving en de duur van het incident gemaakt.

Worden alle industriebranden op dezelfde manier geblust?

Nee, iedere brand is anders. Ook de manier van blussen, de inzet van personeel en materieel verschilt per brand en per regio. Dit is een voorbeeld.

“Heel uniek om zoveel bijstand van buiten onze regio te kunnen en mogen inzetten. Dit heeft het blussen en de rookoverlast zeker verkort. Het gebruik van de dronebeelden op de blusboten en in het CoPI laat zien hoe krachtig

Terug naar incidenten