Incident:

Natuur­brand

Play button

Uitdagingen

Team

Klik op de rol voor meer informatie

Materieel

Faq

WAT MOET IK DOEN BIJ BRAND IN DE NATUUR?

 • Blijf kalm
 • Bel 112 en geef je locatie door
 • Probeer de brand niet zelf te blussen
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt
 • Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom

HOE KAN IK EEN NATUURBRAND VOORKOMEN?

 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas zijn regelmatig een oorzaak van natuurbrand.
 • Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor het bestrijden van een beginnende brand.
 • Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je dat toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan houden.

WAT DOET DE BRANDWEER OM NATUURBRAND TE VOORKOMEN?

Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
 • Aanwezigheid van bluswater.
 • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
 • Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.
 • De brandweer adviseert het landschap zo inrichten dat onbeheersbare branden voorkomen kunnen worden.

HEEFT IEDER KORPS EEN HANDCREW?

Nee. Er zijn een paar specialistische teams in Nederland, waaronder in de regio Twente en IJsselland.

HOE SNEL ZIJN DE BLUSHELI’S TER PLAATSE?

Na verzoek van bijstand zijn de twee helikopers (een Chinook en een Cougar) na ongeveer twee uur ter plaatse.

HOEVEEL WATER KAN EEN BLUSHELI IN EEN KEER MEENEMEN?

De Cougar vervoert maximaal 2.500 liter, de Chinook 10.000 liter.

Wordt iedere natuurbrand op dezelfde manier geblust?

Nee, iedere brand is anders. Ook de manier van blussen, de inzet van personeel en materieel verschilt per brand en per regio. Dit is een voorbeeld.

Slechts 5% van de mensen die in de natuur wonen is zich bewust van de risico's van een natuurbrand.

Terug naar incidenten